Teckentolk Plugin LAB

Utvecklingssida och tester för att integrera tillgänglighet i videospelaren

Tänk på att tillgänglighetsfunktionerna som finns i denna videospelare enbart är för att testa funktioner, knappar etc. Exempelvis är syntolkningen inte korrekt innehållsmässigt och ska inte förväxlas med en riktig syntolkning.

På denna sidan är det ett plugin som körs